Storitve

Ponujamo vam:

 1. Knjigovodske in računovodske storitve:
  • vodenje poslovnih knjig – glavne knjige in pomožnih knjig,
  • vodenje analitike osnovnih sredstev,
  • obračun plač in drugih osebnih prejemkov,
  • obračun prispevkov za zasebnike,
  • obračun DDV-ja (vodenje knjige prejetih in izdanih računov in izdelava vseh predpisanih obrazcev),
  • izdelava letnih in medletnih bilanc oz. zaključnega računa,
  • obračun davka od dohodka pravnih oseb,
  • napoved oz.obračun davka od dohodka iz dejavnosti,
  • spremljanje terjatev in obveznosti, obračun zamudnih obresti,
  • poročanje DURS,
  • sestavljanje poročila M4 za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • poročanje Banki Slovenije,
  • izdelava drugih poročil za notranje in zunanje uporabnike,
  • opravljanje plačilnega prometa,
  • druge storitve po potrebi naročnika.
 2. Davčno svetovanje:
  • optimiranje davčnih obveznosti in davčno načrtovanje,
  • preventivni davčni pregledi,
  • spremljanje davčnih predpisov in svetovanje vsebinsko in formalno pravilnega načina obračuna dajatev,
  • zastopanje strank v davčnih postopkih.
 3. Finančno svetovanje:
  • svetovanje pri izbiri različnih virov financiranja,
  • izdelava potrebne dokumentacije za pridobitev kratkoročnih in dolgoročnih posojil,
  • izdelava potrebne dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev,
  • izdelava načrtov in izkazov denarnih in finančnih tokov.