Language Switcher Fallback

Davčno in finančno svetovanje

  • za stranke podjetja in za zunanje uporabnike
  • priprava finančnih in poslovnih načrtov za bančna posojila, za pridobitev evropskih sredstev ter za ugodne kredite iz podjetniških skladov
  • davčna optimizacija
  • preventivni davčni pregledi
  • sodelujemo tudi z zunanjimi davčnimi svetovalci in finančniki
  • finančna analiza in planiranje za podjetja, posledično tudi za lastnike in za druge fizične osebe

POTREBUJEM LE NAJBOLJE, ŽELIM PONUDBO...

Priprava neoporečne davčne in računovodske dokumentacije z zaključnim računom!

Zahtevajte ponudbo

Aktualno