Language Switcher Fallback

Pomoč pri ustanavljanju podjetij, administrativne storitve in storitve kontrolinga

Storitve kontrolinga, ustanavljanje podjetji in administrativne storitve

Storitve kontrolinga kot podpora pri odločanju

  • notranji, zaradi zahtev lastnikov ali direktorja kot kontrola, dokumentacijo pripravimo tudi v tujih jezikih
  • zunanji, v primeru stečaja, v imenu stečajnega upravitelja, priprava stečajne bilance in delitev stečajne mase
  • kontrola pravilne porabe evropskih sredstev pri mednarodnih projektih
  • Pomoč in svetovanje pri ustanavljanju podjetji
  • razne administrativne storitve

POTREBUJEM LE NAJBOLJE, ŽELIM PONUDBO...

Priprava neoporečne davčne in računovodske dokumentacije z zaključnim računom!

Zahtevajte ponudbo

Aktualno