Language Switcher Fallback

Računovodske in knjigovodske storitve

S strokovnim finančnim in davčnim svetovanjem ter računovodskim servisom vas vodimo po poti najuspešnejših podjetij.

Za vas opravljamo naslednje storitve:

 • Vodenje glavne knjige
 • Vodenje knjige DDV
 • Analitična evidenca saldakontov
 • Obračun davka na dodano vrednost
 • Davčne evidence
 • Vpogledi v davčno kartico zavezanca
 • Seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev
 • Pri delu porabljamo SAOP-ejev klasični program I-CENTER in MINIMAX spletni program. 
 • Računovodske storitve opravljamo po potrebi tudi na terenu.

Naša prednost je tudi:

 • sodelovanje z odvetnikom, notarjem, finančnimi in davčnimi svetovalci
 • stalno izobraževanje
 • zaupnost podatkov in stalna dosegljivost

POTREBUJEM LE NAJBOLJE, ŽELIM PONUDBO...

Priprava neoporečne davčne in računovodske dokumentacije z zaključnim računom!

Zahtevajte ponudbo

Aktualno