Language Switcher Fallback

Sprejet Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 (ZZUOOP), t. im. PKP5

Sprejet je Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 ( ZZUOOP ), t.i. PKP5, ki je začel veljati 23.10.2020.

PREGLED UKREPOV PO PKP5

        - Podaljšanje subvencioniranja čakanja: S ciljem zaščite čim več delovnih mest, PKP5 podaljšuje interventni ukrep subvencioniranja čakanja na delu doma do konca leta za vse panoge, ki izkazujejo upad prihodkov za vsaj 20 odstotkov glede              na leto 2019. ( povrne se 80 % od nadomestila plače, ki je 80 % od bruto 1 )

       - Samozaposleni: Samozaposlenim, družbenikom, ki so poslovodne osebe in kmetom PKP5 zagotavlja mesečni temeljni dohodek in povračilo delnega nadomestila za čas karantene. Oba ukrepa bosta trajala od 01.10. do 31.12.2020, Vlada pa             jih bo lahko podaljšala za obdobje največ šestih mesecev.

Višina mesečnega temeljnega dohodka bo znašala 1.100 evrov mesečno za oktober, november in december 2020. Pogoj za mesečni temeljni dohodek bo upad prihodkov upravičenca v letu 2020 zaradi posledic epidemije za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019. Če upravičenec ni posloval v letu 2019, je do pomoči upravičen, če so se mu povprečni mesečni prihodki v letu 2020 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31.08.2020. V višini 250 evrov se jim povrne tudi izgubljeni dohodek v primeru odrejene karantene.

Prevozniki: Tudi ukrepi s področja infrastrukture so namenjeni ohranitvi delovnih mest. Izvajalci prevozov občasnega in mestnega prevoza bodo namreč upravičeni do nadomestila stroškov, ki so jih imeli, ker od 16.03. do 11.05.2020 niso mogli izvajati prevozov.

Povračilo izplačanih nadomestil plač bo lahko uveljavljal vsak delodajalec, ki zaposluje delavce.

        - PKP5 predvideva številne pomembne in zaščitne ukrepe na področju zdravstva, med njimi izvedbo nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, brezplačno prostovoljno cepljenje proti sezonski gripi ter možnost odsotnosti z dela zaradi bolezni brez potrdila osebnega zdravnika do tri dni.

        - Možnost podaljšanja ukrepa skrajšanega delovnega časa do 30.06.2021

        - Nadomestila plače delavcem zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznega varstva ( velja za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole )

        - V primeru odrejene karantene otroku bodo starši za dneve odsotnosti otroka oproščeni plačila vrtca.

Več na povezavi : https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11571/Kaj_prinasa_PKP5

POTREBUJEM LE NAJBOLJE, ŽELIM PONUDBO...

Priprava neoporečne davčne in računovodske dokumentacije z zaključnim računom!

Zahtevajte ponudbo

Aktualno