Language Switcher Fallback

Interventni zakon za ohranitev delovnih mest

Danes 6.3.2020, je vlada potrdila predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače.

Staršem, ki bodo doma zaradi otrok, (saj se vrtci v ponedeljek zaprejo, zaradi COVID-19), pripada nadomestilo v višini 80% osnove za nadomestilo plače.
 

Do delnega povračila nadomestila plače pa ne bodo upravičeni delodajalci, ki so davčni dolžniki, neplačniki plač in prispevkov za socialno varnost, kršitelji delovne zakonodaje ter tisti, nad katerimi je bil uveden postopek insolventnosti.

 

Cilji predloga zakona so:

  • ohranitev vsaj 50 odstotkov zaposlitev v podjetjih, ki se spoprijemajo z zmanjšanim obsegom poslovanja in
  • blaženje učinkov zaradi delavcu odrejene karantene v breme delodajalca, ko se ta ne more izogniti odsotnosti delavca, ki dela ne more opravljati in mu ni možno odrediti dela na domu, mu pa mora delodajalec na podlagi delovnopravne zakonodaje zagotoviti nadomestilo plače za čas odsotnosti.

     

    Država bo na podlagi interventnega zakona delodajalcem priskočila na pomoč v dveh primerih: 

  • 1.PRIMER: ko delodajalec zaradi slabega poslovnega položaja ne bo mogel zagotavljati dela hkrati najmanj 30 % zaposlenim delavcem in jih bo zato napotil na začasno čakanje na delo. V tem času bodo delavci upravičeni do nadomestila plače v višini 80% osnove za nadomestilo plače. Breme delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo v višini 60 odstotkov nosijo delodajalci, preostalih 40 odstotkov pa država.
  • 2. PRIMER: ko delavec zaradi karantene odrejene z odločbo ministra za zdravje, ne bo mogel opravljati dela. Tudi v tem primeru bo upravičen do nadomestila v višini 80% osnove za nadomestilo plače. Breme nadomestila za čas odrejene karantene v celoti nosi Republika Slovenija.

 

POTREBUJEM LE NAJBOLJE, ŽELIM PONUDBO...

Priprava neoporečne davčne in računovodske dokumentacije z zaključnim računom!

Zahtevajte ponudbo

Aktualno