Language Switcher Fallback

Novi ukrepi vlade

Izvajanje zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov

Državni zbor je danes, v petek, 20. marca, sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Zakon predvideva možnost:

  • delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo,
  • povračilo celotnega nadomestila plače za čas odrejene karantene in
  • odlog plačila prispevkov za samozaposlene.

Za izvajanje dela zakona, ki se nanaša na delno povračilo nadomestila plače za začasno čakanje in na povračilo nadomestila plače za odrejeno karanteno, smo pristojni pri zavodu za zaposlovanje.

 

(vir: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/izvajanje-zakona-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-prispevkov)

POTREBUJEM LE NAJBOLJE, ŽELIM PONUDBO...

Priprava neoporečne davčne in računovodske dokumentacije z zaključnim računom!

Zahtevajte ponudbo

Aktualno