Language Switcher Fallback

Novosti, ki jih prinaša leto 2020


 

FIDAK D.O.O.

KIDRIČEVA ULICA 19

5000 NOVA GORICA 

NOVOSTI V LETU 2020 

  1. ZAKON O DOHODNINI:

 

  • Nova dohodninske lestvica, ki velja s 1.1.2020


Če znaša neto letna davčna                                                

Osnova v EUR 

Od                                       Do                         znaša dohodnina v EUR


                                      

 8.500,00                                                                             16 %

 8.500,00                    25.000,00                1.360,00     + 26 %     nad 8.500,00

25.000,00                   50.000,00                5.650,00     + 33 %     nad 25.000,00

50.000,00                   72.000,00              13.900,00    + 39 %     nad 50.000,00

72.000,00                                                   22.480,00    + 50 %     nad 72.000,00

 

  • in nova dohodninska olajšava v višini 3.500,00 EUR,

  • nova  določba o max zmanjšanju davčne osnove za obdavčitev s.p.-ja:

Znižanje davčne osnove po 60. In 66.a členu tega zakona in določbah drugih zakonov, ki določajo znižanje davčne osnove za dohodnino od dohodka iz dejavnosti po tem zakonu, skupaj z uveljavljanjem neizkoriščenih delov znižanj davčne osnove iz preteklih obdobij, se prizna največ v višini 63 % davčne osnove od dohodka iz dejavnosti. 

  • Povišanje obdavčitve dohodkov iz kapitala: obdavčitev dividend iz 25 % na 27,5 % s 1.1.2020

  • Obdavčitev dobička iz kapitala po stopnji 27,5 % oz.po dopolnjenih

.petih letih imetništva kapitala: 20 %

.desetih letih imetništva kapitala: 15%

.petnajstih letih imetništva kapitala: 10%

.po dvajsetih letih 0%

  • Obdavčitev dohodkov iz najemov se enako poveča na 27,5 %, poveča se pa tudi stopnja normiranih stroškov na 15 %

 

  1. ZAKON O DDPO

  • Omejitev zmanjšanja davčne osnove : zmanjšanje davčne osnove po 36., 55. Do 59. Členu tega zakona in določbah drugih zakonov, ki določajo zmanjšanje davčne osnove po tem zakonu, skupaj z uveljavljanjem neizkoriščenih delov davčnih olajšav iz preteklih davčnih obdobij, se prizna največ v višini 63 % davčne osnove.

POTREBUJEM LE NAJBOLJE, ŽELIM PONUDBO...

Priprava neoporečne davčne in računovodske dokumentacije z zaključnim računom!

Zahtevajte ponudbo

Aktualno